News

XXIII EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU

     Dnia 3 lutego 2017 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła sie Gala Finałowa XIII edycji konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Waldemar Humięcki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Tomasz Topoliński  -  JM  Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

     Do konkursu zgłoszono 257 gospodarstw, przedsiebiorstwrolnych oraz grup producentów z których Kapituła wybrała 25 finalistów. Na przełomie lipca, sierpnia i września Kapituła Konkursu odwiedziła wybrane gospodarstwa oraz grupy producentów i na podstawie wizyt wybrała 10 laureatów.

     W kategorii GRUPY PRODUCENCKIE najlepszymi okazały się REFAL Sp. z o. o.  oraz Grupa Producentów Rolnych AGROPLON- OSIĘCIN Sp. z o. o.  w Baszewicach

     Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Mamy nadzieję, że spotkamy się w tak licznym i wybornym gronie w kolejnej edycji Konkursu.

 

 

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

     Dn. 13.12.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Odbyła sie Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Było to podsumowanie XVIII edycji  konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, departament Polityki Regionalnej, Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości.REFAL Sp. z o. o. została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno-usługowych.

     Uczestnictwo w konkursie przebiegało w kilku etapach:Etap pierwszy - stanowiło przygotowanie samooceny swojej organizacji wg. określonych kryteriów modelu samooceny Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, w oparciu o szkolenia prowadzone ekspertów Ś N J.Etap drugi - na tym etapie odbywała się weryfikacja wniosków samoocen i wyłonienie jednostek, które zakwalifikowały sie do audytu prowadzonego przez  zespół Ekspertów SNJ na terenie jednostki.W wyniku tego postępowania w oparciu o przygotowany raportmerytoryczny Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości wyłoniła wyróżnionych oraz laureatów XVIII edycji konkursu.

Jest nam niezmiernie miło, że zostalismy uhonorowani tak niezwykłą i prestiżową nagrodą.

 

 

Pięciolecie firmy REFAL

      Dnia 30 Maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia firmy Refal oraz uznania naszej grupy za Organizację Producentów Owoców i Warzyw. Do siedziby firmy w Łukawie przybyli licznie zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem zarządu Panem Kazimierzem Kotowskim z Kielc, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowanej przez Panią Dyrektor Magdalenę Kędzierską , Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz innych grup z regionu sandomierskiego, władze samorządowe oraz udziałowcy grupy.

    

 

Founding of the SAN-EXPORT-GROUP

Refal Sp. z o. o.  is one of five fruit and vegetable growers groups thanks to which the SAN-EXPORT-GROUP SP. Z O. O was founded. The new company, that takes the advantage of the quality and richness of the local soils, will be mainly occupied with contracts negotiations as well as the sale of huge consignments of fruit on foreign markets. The company will also set its sight on the fruit and vegetable promotion in the region of Sandomierz County

XI Congress of Polish Exporters

On November, 22 in Warsaw, the XI Congress of Polish Exporters was held  at a Minisrty?s of Economy conference room ?Pod Kopułą?. The point of the venture in question was to indicate the course of action for the pro-export economy development. Among the participants and guests were: numerous representatives of various export companies, government administration members, heads of: WPHiL, Polish Embassies in: Germany, in Russia, in the United Kingdom, in Ukraine, the representatives of the Consulate General of Shanghai as well as some journalists. The topics on the agenda were: the efficiency of export financial support, promotional resources as well as spending of the EU funds on pro-export activities. The congress was held under the honorary patronage of the deputy prime minister, Janusz Piechociński - the Minister of Economy, Eugeniusz Grzeszczak ? the vice-marshal of the lower chamber of the Polish parliament, Stanisław Kalemba ? Minister of Agriculture and a few province marshals.