News

Pięciolecie firmy REFAL

      Dnia 30 Maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia firmy Refal oraz uznania naszej grupy za Organizację Producentów Owoców i Warzyw. Do siedziby firmy w Łukawie przybyli licznie zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem zarządu Panem Kazimierzem Kotowskim z Kielc, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowanej przez Panią Dyrektor Magdalenę Kędzierską , Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz innych grup z regionu sandomierskiego, władze samorządowe oraz udziałowcy grupy.