Aktualności

XXIII EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU

     Dnia 3 lutego 2017 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła sie Gala Finałowa XIII edycji konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Waldemar Humięcki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Tomasz Topoliński  -  JM  Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

     Do konkursu zgłoszono 257 gospodarstw, przedsiebiorstwrolnych oraz grup producentów z których Kapituła wybrała 25 finalistów. Na przełomie lipca, sierpnia i września Kapituła Konkursu odwiedziła wybrane gospodarstwa oraz grupy producentów i na podstawie wizyt wybrała 10 laureatów.

     W kategorii GRUPY PRODUCENCKIE najlepszymi okazały się REFAL Sp. z o. o.  oraz Grupa Producentów Rolnych AGROPLON- OSIĘCIN Sp. z o. o.  w Baszewicach

     Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Mamy nadzieję, że spotkamy się w tak licznym i wybornym gronie w kolejnej edycji Konkursu.

 

 

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

     Dn. 13.12.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Odbyła sie Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Było to podsumowanie XVIII edycji  konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, departament Polityki Regionalnej, Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości.REFAL Sp. z o. o. została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno-usługowych.

     Uczestnictwo w konkursie przebiegało w kilku etapach:Etap pierwszy - stanowiło przygotowanie samooceny swojej organizacji wg. określonych kryteriów modelu samooceny Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, w oparciu o szkolenia prowadzone ekspertów Ś N J.Etap drugi - na tym etapie odbywała się weryfikacja wniosków samoocen i wyłonienie jednostek, które zakwalifikowały sie do audytu prowadzonego przez  zespół Ekspertów SNJ na terenie jednostki.W wyniku tego postępowania w oparciu o przygotowany raportmerytoryczny Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości wyłoniła wyróżnionych oraz laureatów XVIII edycji konkursu.

Jest nam niezmiernie miło, że zostalismy uhonorowani tak niezwykłą i prestiżową nagrodą.

 

 

Pięciolecie firmy REFAL

      Dnia 30 Maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia firmy Refal oraz uznania naszej grupy za Organizację Producentów Owoców i Warzyw. Do siedziby firmy w Łukawie przybyli licznie zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem zarządu Panem Kazimierzem Kotowskim z Kielc, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowanej przez Panią Dyrektor Magdalenę Kędzierską , Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz innych grup z regionu sandomierskiego, władze samorządowe oraz udziałowcy grupy.

    

 

Jabłka sandomierskie

     Smakiem jabłek możemy cieszyć  się  przez cały rok. Jednakże kupując te produkty należy zwrócić uwagę skąd one pochodzą,  nie wszystkie jabłka smakują tak samo, często te same odmiany uprawiane w różnych rejonach tego samego kraju wykazują zróżnicowane walory smakowe. Dzieje się tak za sprawą specyficznego mikroklimatu, podłoża glebowego czy stosowanych środków produkcji.

Czytaj więcej...

Utworzenie SAN-EXPORT-GROUP

      Refal Sp. z o. o.  jest jedną z pięciu grup producentów owoców i warzyw dzięki inicjatywie których powstała SAN-EXPORT-GROUP SP. Z O. O.. Nowo powstała firma korzystając z bogactw sandomierskich sadów będzie między innymi zajmowała się negocjowaniem kontraktów oraz sprzedażą dużych partii owoców zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Zajmie się również promocją owoców i warzyw uprawianych na ziemi sandomierskiej.