Aktualności

Konferencja: Potencjał sektora przetwórstwa owocowo - warzywnego Ziemi Sandomierskiej.

      W dniach 30 ? 31.08.2013 na zamku kazimierzowskim w Sandomierzu odbyła się konferencja : : Potencjał sektora przetwórstwa owocowo - warzywnego Ziemi Sandomierskiej.

      W pierwszym dniu odbyły się spotkania konferencyjne samorządowców, kontrahentów, sadowników oraz grup producentów. Cała konferencja miała na celu nawiązanie współpracy między odbiorcami z zagranicy a producentami owoców. Licznie przybyli przedstawiciele biznesu z Europy wschodniej, zachodniej a także Emiratów Arabskich. Dzięki temu mieliśmy duże możliwości uzyskania informacji na temat preferencji klientów na nowych rynkach takich jak np. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 

Podczas konferencji oficjalnie rozpoczęła swoją działalność ? grupa grup? SAN EXPORT GROUP Sp. z o. o. . W jaj skład wchodzi 5 grup producentów z powiatu sandomierskiego. Należy do niej również grupa producentów owoców i warzyw REFAL Sp. z o. o. Celem powstania organizacji jest integracja grup producentów oraz współpraca w kierunku poprawy jakości oferowanych towarów oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu.

W drugim dniu uczestnicy spotkań odwiedzili sandomierskie grupy producentów gdzie mogli zapoznać się z ich zapleczem oraz podpatrzeć w jaki sposób przechowuje się owoce oraz przygotowuje do sprzedaży.

Obiekty firmy Refal również odwiedzili zaproszeni goście z kraju jak również z zagranicy.

Mamy nadzieję a nawet jesteśmy pewni iż w niedalekiej przyszłości zaobserwujemy pozytywne skutki konferencji mając nadzieję na jej cykliczną organizację.