Aktualności

XI Kongres Eksporterów Polskich

      W dniu 22 listopada w sali Pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbył się XI Kongres Eksporterów Polskich. Celem kongresu było określenie kierunków działań na rzecz proeksportowego rozwoju gospodarki. W kongresie udział wzięli przedstawiciele firm zajmujących się eksportem, przedstawiciele administracji rządowej, kierownicy WPHiI Ambasady RP w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju oraz dziennikarze. Dyskutowano o skuteczności finansowych instrumentów wsparcia eksportu, środkach promocyjnych a także wydatkowaniu funduszy unijnych na cele proeksportowe. Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz marszałków województw.

      Podczas kongresu odbyła się gala konkursu Wybitny Eksporter Roku 2013 podczas której Prezes firmy odebrał list gratulacyjny oraz Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich " Wybitny Eksporter Roku 2013 " za Eksportowy Produkt Roku 2013 tj. za eksport jabłek sandomierskich.