НОВОСТИ

XXIII EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU

     Dnia 3 lutego 2017 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła sie Gala Finałowa XIII edycji konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Waldemar Humięcki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Tomasz Topoliński  -  JM  Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

     Do konkursu zgłoszono 257 gospodarstw, przedsiebiorstwrolnych oraz grup producentów z których Kapituła wybrała 25 finalistów. Na przełomie lipca, sierpnia i września Kapituła Konkursu odwiedziła wybrane gospodarstwa oraz grupy producentów i na podstawie wizyt wybrała 10 laureatów.

     W kategorii GRUPY PRODUCENCKIE najlepszymi okazały się REFAL Sp. z o. o.  oraz Grupa Producentów Rolnych AGROPLON- OSIĘCIN Sp. z o. o.  w Baszewicach

     Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Mamy nadzieję, że spotkamy się w tak licznym i wybornym gronie w kolejnej edycji Konkursu.

 

 

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

     Dn. 13.12.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Odbyła sie Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Było to podsumowanie XVIII edycji  konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, departament Polityki Regionalnej, Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości.REFAL Sp. z o. o. została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno-usługowych.

     Uczestnictwo w konkursie przebiegało w kilku etapach:Etap pierwszy - stanowiło przygotowanie samooceny swojej organizacji wg. określonych kryteriów modelu samooceny Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, w oparciu o szkolenia prowadzone ekspertów Ś N J.Etap drugi - na tym etapie odbywała się weryfikacja wniosków samoocen i wyłonienie jednostek, które zakwalifikowały sie do audytu prowadzonego przez  zespół Ekspertów SNJ na terenie jednostki.W wyniku tego postępowania w oparciu o przygotowany raportmerytoryczny Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości wyłoniła wyróżnionych oraz laureatów XVIII edycji konkursu.

Jest nam niezmiernie miło, że zostalismy uhonorowani tak niezwykłą i prestiżową nagrodą.

 

 

Pięciolecie firmy REFAL

      Dnia 30 Maja 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia firmy Refal oraz uznania naszej grupy za Organizację Producentów Owoców i Warzyw. Do siedziby firmy w Łukawie przybyli licznie zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem zarządu Panem Kazimierzem Kotowskim z Kielc, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowanej przez Panią Dyrektor Magdalenę Kędzierską , Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz innych grup z regionu sandomierskiego, władze samorządowe oraz udziałowcy grupy.

    

 

Основание SAN-EXPORT-GROUP

SAN-EXPORT-GROUP SP. Z O. O. было основано недавно по инициативе пяти групп производителей овощей и фруктов, одной из которых является Refal Sp. z o. o. Благодаря богатству сандомирских садов компания будет, в частности, заключать контракты и продавать большое количество фруктов, особенно на внешнем рынке.  Компания будет также продвигать на рынке овощи и фрукты, которые выращиваются в сандомирском регионе. 

XI Конгресс Польских Экспортеров

22 ноября в в «Зале под куполом» Министерства экономики в Варшаве состоялся XI Конгресс Польских Экспортеров. Цель конгресса заключалась в определении действий для развития экономики путем увеличения экспорта. В конгрессе приняли участие представители компаний, занимающихся экспортом, представители администрации правительства, руководители Отделов продвижения торговлии инвестиций посольств Республики Польша (WPHiI) в Германии, России, Великобритании и Украине, представители Генерального консульства Республики Польша в Шанхае, а также журналисты. Участники обсуждали вопросы эффективности финансовой программы поддержки экспорта, методов продвижения, а также фондов ЕС для поддержки экспорта. Конгресс состоялся под почетным шефством заместителя премьер-министра Януша Пехоциньского, председателя Сейма Евгения Гжещака, министра сельского хозяйства Станислава Калембы и маршалов воеводств.

      Во время конгресса состоялся финал конкурса «Выдающийся экспортер 2013 года». Президент компании получил поздравительное письмо и награду Организации Польских Экспортеров «Выдающийся экспортер 2013 года» за Экспортный товар 2013 года, то есть сандомирские яблоки.